Yttrandefriheten – din kamrat

Bild: Olivia Svensk


Idag när jag var påväg hem från jobbet efter ett lärorikt och kunskapsberikande samt utvecklade personalmöte kom jag och tänka på yttrandefriheten och vad de tillfört i vårt samhälle under så många år. Att min personal har rätten att uttrycka sig, kommentera, belysa samt resonera men även tillgå kritik mot mig som arbetsgivare och chef men även för företaget i sig gör att inte enbart vi som enskilda individer eller gruppen utvecklas utan hela företaget tillsammans. 

Jag började även tänka mycket bredare, mycket djupare i vad yttrandefriheten faktiskt ger människan för frihet och möjlighet, kom och tänka på hur många människor runt om i världen idag inte har den möjlighet eller den frihet som min personal har i att påverka sin arbetsmiljö och deras arbetsförhållanden. Tänk att flera miljoner människor men även barn idag arbetar under osunda och villkorslösa inom fundamentala och drastiska förhållanden där mänskliga rättigheter som yttrandefriheten inte finns till i något hörn. 

Yttrandefriheten är en grundlag som värnar om ett så kallat meningsutbyte av fri form på internet, TV men även radio. Den sätter även gränser inom vad som anses vara tillåtet eller ej. Jag började tänka på hur yttrandefrihet eller överlag hur människans sätt att leva och rätt att leva faktiskt såg ut innan detta, hur den har utvecklats och förändrats idag. (Riksdagen, u.å.)

För det första kommer alla till tals av yttrandefriheten, alla får komma med sin åsikt, sin värdering, sin uppmaning eller sin känsla och detta kan bidra till i diskussioner att man kommer till en bättre lösning på ett problem. Yttrandefriheten är precis som jag nämnde då väldigt användbar på exempelvis personalmöten då alla har chans till att uttrycka sig om något dem tycker är bra eller mindre bra. 

För det andra tillhör yttrandefrihet den personliga friheten då det tillhör ens mänskliga rättigheter att faktiskt få uttrycka sig och tala fritt. Om inte yttrandefriheten befanns skulle det då leda till att den rätten tas från människan eftersom yttrandefriheten inskränks och verkställandet av individens möjligheter i livet tas ifrån. Vilket inte alls är något att tillgå då människan är viktigare än så.

Men yttrandefriheten ställer även till med en del problem och risker som inskränker människan. Av yttrandefriheten ges en frihet i att uttrycka sig hur man vill i princip, detta kan ge skada eller till och med stort lidande. Om min personal exempelvis hade gått på en allt mer personlig nivå, diskuterat mig som människa och individ istället för mig som chef hade det givit skada på mig, för det finns, precis som med allt gränser och även inom frihetsgrundlagen. Yttrandefriheten kan ge åverkan på inte bara människor eller samhället utan till och med för försvaret i landet. Ett väldigt koncentrerat exempel är Adolf Hitler som med sin retoriska förmåga med hjälp av yttrandefriheten kunde få med ett helt folk inom hans åsikter, vilket även är en stor problematik med yttrandefriheten. Den ger makt, den kan påverka, den kan skada, skapa elände som påverkar inte bara ett land utan blir världsomfattande.

Men yttrandefriheten är något vi behöver då yttrandefriheten ger oss möjligheter, rättigheter men även friheter. Yttrandefriheten bidrar till vår demokrati i samhället, utan den skulle vår demokrati fallera i många delar. Människan ska inte bli begränsad, dess frihet ska inte inskränkas och därav behövs yttrandefriheten då människan ska ha rätten och friheten i att förmedla och delge sin känsla eller sin åsikt. För vad skulle hända med vårt rättssystem om yttrandefriheten inte befanns? Skulle alla få komma till tals? Skulle kvinnorna hamna i ett mer utanförskap och förtryck? Det finns mycket yttrandefriheten förstört, men ofantligt mycket den tillfört. Den har varit bidragande till det samhälle och demokrati vi faktiskt har och lever i idag (Riksdagen, 2022)

Alltså är yttrandefriheten ganska nödvändig och viktig för oss idag, även varit över tid. Utan den hade inte min personal eller jag som chef kunnat utvecklas, dispyter och undermedvetna konflikter hade skapats vilket hade stjälpt mer än hjälpt. Den bidrar till lösningar av problem, till goda arbetsförhållanden, till kvalitativa och utvecklande samtal men allra främst till den personlig friheten. 

Yttrandefriheten kan göra att det blir problematiskt att faktiskt nå den som uttryckt sig inom diskriminerande grunder, idag särskilt via sociala medier där du kan vara anonym en lång bit och där kan åstadkomma mycket skada. Å andra sidan finns det idag hjälpmedel, resurser samt åtgärder att vidta och polisen har mer tillgång till att nå utgivaren eller den uttalade som diskriminerat en annan än vad vi kan tro. 

Jag vill därför förespråka för att yttrandefriheten är avgörande för våra fria och mänskliga rättigheter, den bidrar till vår demokrati. Yttrandefriheten har bidragit till mycket, kommer fortsätta att göra det för även om vi inte alltid reflekterar över den finns den alltid till hands och givit oss de möjligheter och friheter vi faktiskt har idag. Den minimerar risken för hat, bidrar till vår rättsstat och skapar oss ett sundare och rättvisare klimat. 

Yttrandefriheten är din kamrat.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s