Ungdomar kan möta extrema konsekvenser från att skippa träning! 

Känner du som ungdom ibland att du lider av ryggproblem, dålig kondition, utmattning eller andra problem som påverkar din vardag negativt? Dessa problem kan bero på att du inte lägger in någon träning i vardagen! I detta reportaget kommer vikten av träning för ungdomar lyftas fram för en mer djupgående förståelse.

Konditionsträning är den bästa träningen för att få ett bättre hjärta.

Foto: Wikipedia commons , Upphovsman: Larry D. Moore

Fysisk aktivitet gynnar minnet

Dagens generation kan möta farliga konsekvenser i framtiden om ungdomarna inte börjar röra på sig mer. Människor som rör på sig överlag mindre än vad som krävs för kroppen att mår bra, löper större risk för att drabbas av depression i tidig ålder. Att inte träna när man är ung kan också leda till olika problem när man blir äldre som till exempel bukfetma, diabetes typ 2 och hjärt-och kärlsjukdomar. För lite träning i ung ålder kan också innebära att individens liv kan förkortas betydligt. Enligt studier på karolinska institutet kan det innebära upp till 10 år beroende på om en person väljer att vara fysiskt aktiv regelbundet eller inte, vilket är en betydligt stor skillnad. När man tränar så utvecklas också vårt hippocampus positivt. Det har enligt studier visat på hur kort- och långtidsminnet förbättra vid fysisk aktivitet. En förbättrad kondition (syreupptagningsförmåga) ökar storleken på hjärnstrukturen i hjärnan som heter hippocampus och är den delen av hjärnan som tar hand om människans minne enligt studier från Jönköping university .  

Gymnastik är en sport där man tränar både styrka och kondition.

Foto: Wikipedia Commons , Upphovsman: Godstime Elijah

Antalet deprimerade ökar i Sverige

Andelen deprimerade i Sverige har ökat från nästan 11% år 2013 till 30% år 2020 enligt en artikel från Dagens arena. Den här artikelns teori hänvisar till att människor nuförtiden inte är lika fysiskt aktiva och delaktiga i sporter/motionerar lika mycket som man gjort förut. Det första en psykolog brukar rekommendera till en person med depression är att de ska börja motionera, det beror på att träning leder till en ökning av endorfiner. Endorfiner är ett ämne i kroppen som ger oss mer glädje och energi för att ta oss igenom dagen säger en artikel av Läkartidningen. Detta innebär att en person som tränar mer och är regelbundet aktiv kommer att ha mer aktiva endorfiner i kroppen som leder till ökad glädje och energi. Detta kommer innebära att risken för depression minskar vid ökad fysisk aktivitet. Det har också blivit bevisat att brist på motion i tidig ålder kan leda till problem när man blir äldre. Till exempel bukfetma, diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar

Andelen deprimerade i Sverige har ökat från nästan 11% år 2013 till 30% år 2020 enligt en artikel från Dagens arena. Den här artikelns teori hänvisar till att människor nuförtiden inte är lika fysiskt aktiva och delaktiga i sporter/motionerar lika mycket som man gjort förut. Det första en psykolog brukar rekommendera till en person med depression är att de ska börja motionera, det beror på att träning leder till en ökning av endorfiner. Endorfiner är ett ämne i kroppen som ger oss mer glädje och energi för att ta oss igenom dagen säger en artikel av Läkartidningen. Detta innebär att en person som tränar mer och är regelbundet aktiv kommer att ha mer aktiva endorfiner i kroppen som leder till ökad glädje och energi. Detta kommer innebära att risken för depression minskar vid ökad fysisk aktivitet. Det har också blivit bevisat att brist på motion i tidig ålder kan leda till problem när man blir äldre. Till exempel bukfetma, diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar enligt Folkhälsomyndigheten.   

Sporter är ett bra sätt att ha roligt samtidigt som man motionerar

Foto: Wikipedia Commons , Upphovsman: Martin Rulsch

Fysisk aktivitet kan gynna unga i skolan

Ungdomar som går i skolan kan ha extra nytta av att lång och korttidsminnet förbättras i samband med träning. Exempelvis kommer det vara nödvändigt i skolan för elever som regelbundet har prov. Detta är positivt för både gymnasieelever och grundskoleelever då oavsett årskurs eleven befinner sig i, är ett bra minne alltid användbart. Detta är bara en av många anledningar som borde motivera elever till att vara mer fysiskt aktiva, då det är en så liten ansträngning som kommer automatiskt leda till bättre skolresultat, vilket de flesta elever bör sträva efter. WHO presenterar vart fjärde år internationella resultat från studien ”Health Behavior in School-aged children” där man undersöker skolbarns hälsovanor Folkhälsomyndigheten presenterar resultat från studien där man kommit fram till att skolbarn och ungdomar rör på sig alldeles för lite idag.

Resultatet visar att Sverige hamnar i botten när det gäller andelen skolbarn som är tillräckligt fysiskt aktiva, det vill säga rör sig minst 60 minuter om dagen. Bara 12 procent av flickorna och 17 procent av pojkarna uppnår det målet.

Så hur kan man på bästa sätt få in träningen på ett enkelt sätt i skolungdomars vardag? Baserat på citatet ovanför kan man dra slutsatsen att allt färre ungdomar rör på sig tillräckligt mycket. På grund av detta kommer idrotten i skolan därmed spela en stor roll för att kunna förhindra att problemet blir värre. Idrotten är viktig för att skolbarnen regelbundet ska kunna få motion och det är även ett enkelt sätt att få in rörelse i vardagen, om man som ungdom inte deltar i någon eventuell sport eller annan aktivitet hemma/utanför skolan. Att ha flera idrottslektioner i veckan kan innebära en stor skillnad för ungdomarna, där man enkelt kan sätta skolungdomar rörelse i form av aktiviteter som dans, och sporter som fotboll, basket och innebandy. Den fysiska aktiviteten och rörelsen kommer inte bara innebära att ungdomarna får bättre minne utan kommer dessutom må mycket bättre generellt.

För att sammanfatta reportaget så handlar de tre viktigaste punkterna om hur träningen påverkar minnet, det psykiska måendet och livskvalitén. Den första punkten som är viktiga att upplysa är hur ökad träning kan påverka vårt mående och minska depression. Ökad fysisk aktivitet gör att vårt välmående blir generellt bättre. Detta på grund av att den fysiska aktiviteten ökar antalet aktiva endorfiner i kroppen vilket i sin tur leder till ökad glädje och energi. Detta gör att risken för att drabbas av depression minskar betydligt. Detta är viktigt med tanke på den kraftiga ökningen av deprimerade i Sverige som ökat från 11% till 30% mellan 2013 och 2020. En annan viktig punkt från reportaget är att träning kan leda till att människans liv kan förlängas betydligt med upp till 10 år. Detta för den som regelbundet rör på sig och tränar. Det innebär också att den som inte rör på sig eller tränar kan få ett förkortat liv jämfört med den som är fysiskt aktiv, eftersom att träning är ett bra sätt att hålla igång kroppen och hålla kroppen hälsosam. Den sista viktiga punkten är hur viktigt träningen är för minnet. Enligt studier har det bevisats att lång och korttidsminnet kan förlängas i samband med träning. Detta är självklart positivt för alla människor men det kan innebära stor nytta för specifikt ungdomar som går i skolan då det kan innebära fördelar vid prov då det är viktigt med ett bra minne med tanke på allt man måste lära in på så kort tid.

Avslutningsvis vill jag motivera och uppmana alla ungdomar till att börja röra på sig och träna mer. Det krävs inte mycket för att komma igång och med tanke på hur det endast påverkar oss positivt. Minnet blir bättre, vi lever längre och vi mår bättre psykiskt.

Referenser:

Bild: Wikipedia Commons

Bild: Wikipedia Commons

Bild: Wikipedia Commons

Text: David Gornitzka

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s